020560056 ring fackets hjälptelefon

Utbildningar för dig

Här hittar du de utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor samt om du har fackligt uppdrag eller inte. Just nu finns kurstillfällen i det totala utbudet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning






Intresseanmälan

Personuppgifter









Kontaktuppgifter






Övrig information