Pressmeddelanden

  • Det är inte machokultur som dödar män på jobbet

    Förra året dog 48 arbetare i olyckor på jobbet. Även om antalet omkomna i arbetsrelaterade dödsolyckor blivit fler under de senaste tre åren så har den svenska arbetsmiljön blivit mycket bättre och säkrare sett över ett längre perspektiv.