Pressmeddelanden

 • Vi har flyttat till nya lokaler

 • Så hanterar LO personuppgifter

  Funderar du på säkerhet och integritet kring hur LO hanterar data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.

 • Uttalande vid årsmötet 2018

  Under mandatperioden har vi arbetare äntligen återfått avdragsrätten för både fackavgift och a-kassa.
  Taket i a-kassan har höjts. Nu omfattas fler som är deltidsarbetslösa.
  Dessutom har valda på förtroendeuppdrag också rätt till a-kassa.

 • Billigare fackavgift med nytt lagförslag

  LO välkomnar att regeringen nu lagt fram ett lagförslag om avdragsrätt för fackföreningsavgiften. Återinförd avdragsrätt för fackanslutna är viktigt för att återställa maktbalansen på arbetsmarknaden, enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

 • Stöd för omställning

  LO har tillsammans med trygghetsfonden TSL tagit fram en nätutbildning "Stöd för omställning" som handlar om omställningsstöd.

 • Uttalande vid LO-distriktets höstmöte

  Uttalande vid LO-distriktets höstmöte

 • Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år. Även om skillnaderna mellan män och kvinnors löner fortfarande är stora. Det visar LOs årliga lönerapport.

   

 • Avdragsrätten för fackföreningsrätten återinförs!

  Ett mycket glädjande besked är att regeringen i dag presenterat förslaget att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgifter.

 • Upp till bevis när det gäller vinstjakten

  LO välkomnar att regeringen nu lägger fram ett skarpt förslag om att begränsa vinsterna i välfärden. Nu är det upp till bevis för Allianspartierna och Sverigedemokraterna, står de på välfärdskapitalisternas sida eller vill de återföra mer resurser till skolan och äldreomsorgen. För oss är valet självklart. De skattepengar som du och jag betalar in ska användas till skola, vård och omsorg och inte till att berika riskkapitalister och andra som vill göra stora vinster på vår gemensamma välfärd.

 • Rösta i kyrkovalet 2017

  Vet du att du kan påverka arbetsmiljön för 6 000 medlemmar i Kommunal? 

  Den frågan ställer Kommunal till förtroendevalda inför valet i Svenska kyrkan den 17 september

   

 • Facket på sommarjobbet behövs mer än någonsin

  Nu drar LOs årliga kampanj ”Facket på sommarjobbet”, igång. Under kampanjen söker LO upp sommarjobbande ungdomar på deras arbetsplatser och informerar om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Förra året besökte LO-distriktet i Mellersta Norrland sammanlagt 272 arbetsplatser och träffade 939 ungdomar.

 • 70 miljarder till välfärden

  Under de kommande fyra åren vill vi att regeringen satsar 70 miljarder i välfärden. Det skulle ge utrymme för att skapa 130 000 välfärdstjänster. Det skulle kunna innebära ca 3 196 tjänster i Västernorrlands län och 1 673 tjänster i Jämtlands län inom vård, skola och omsorg!

 • Sjukskrivna går miste om tusentals kronor

  Den kollektivavtalade Avtalsgruppsförsäkringen (AGS) kan ge ersättning på tio procent av lönen vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar. Många fler än idag skulle kunna nyttja försäkringen och därmed få tusentals kronor mer i plånboken, enligt en ny rapport som LO släpper idag.

 • Socialdemokraterna måste agera mot vinstjakten!

  Uttalande från LO-distriktet I Mellersta Norrlands årsmöte den 25 april 2017

 • Gör om LAS och lagstifta mot hyvling!

  LO-distrikten runt om i hela Sverige konstaterar hur arbetsgivare, med förödande konsekvenser för de anställa, allt oftare använder sig av hyvling. Den enskilde arbetstagaren drabbas av ofrivilligt kortare arbetstid som minskar den avtalade inkomsten och kullkastar hela livssituationen.

 • Sveriges Jämställdhetsbarometer 2017

  LOs jämställdhetsbarometer 2017 innehåller uppdaterat statistik om viktiga jämställdhetsfrågor i arbetslivet och familjelivet. I år har LO valt att göra en fördjupad analys av villkoren i föräldraskap, hushållsarbete och att möjligheten att kombinera arbete och familj. LOs viktigaste slutsats är att jämställdhetspolitiken måste vara klassmedveten. 

 • Insamling av remissvar

  De senaste veckorna har LO kämpat stenhårt för att lyfta upp vinstjakten på den politiska agendan.

 • Likvärdighetsagendan

  Svensk skola ska ge alla elever samma chans att lyckas, oavsett bakgrund, förutsättningar, bostadsort eller skolform. Det står i skollagen, och om detta råder det bred politisk enighet. Det är viktigt eftersom det påverkar unga människors möjligheter senare i livet. Skillnader i tillgång till bra utbildning i skolan leder till skillnader i livsvillkor och möjligheter senare i livet.

 • Så kan vi bygga Sverige starkt med ökad jämlikhet

  Många LO-medlemmar vi träffar tycker att utvecklingen i vårt land går åt fel håll.  Att bara säga ”det går bra för Sverige” blir en örfil för alla som upplevt att polisstation, post och annan service försvunnit.  För dem som varje dag lever med otryggheten i arbetslivet, som ser sina vuxna barn sakna bostad och sina gamla föräldrar svikas av en urholkad äldreomsorg.

   

 • Nytt pris till bästa upphandlingpolicy

  LO-distriktet Mellersta Norrland beslutade, Torsdagen den 24 November,
  på förslag från Byggnads Mellan Norrland att införa en utmärkelse till den kommun, det landsting eller den statliga myndighet som vid upphandlingar tar social hänsyn och ställer krav på svenska kollektivavtal.

 • Uttalande om Offentlig upphandling

  Den 30 november röstar riksdagen om förslaget på ny upphandlingslag. Den innebär att det blir obligatoriskt att ställa krav på schysta villkor. Kollektivavtalen är grunden i svenska modellen och garanterar en lön att leva på, rätt till semester, en reglerad arbetstid och mycket mer. Alla som arbetar i Sverige skulle få en tryggare vardag och seriösa företagare skulle ges en konkurrensfördel gentemot de oseriösa. Ingen lönedumpning ska få ske med våra skattebetalares pengar.

 • Västernorrland är näst mest jämlikt i landet

  I Västernorrland är inkomstklyftorna i Kramfors störst och i Timrå minst i länet.
  I Jämtland är inkomstklyftorna störst i Åre och minst i Ragunda.
  Men det finns regionala skillnader inom länen.