020560056 ring fackets hjälptelefon

Avdragsrätten för fackföreningsrätten återinförs!

Ett mycket glädjande besked är att regeringen i dag presenterat förslaget att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgifter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-ekonom Åsa-Pia Järliden Bergström skiver på LO-bloggen om när denna möjlighet avskaffades för arbetstagare 2007,
kvarstod möjligheten för arbetsgivare att göra motsvarande avdrag för avgifter till medlemsorganisationer!

Från den 1 juli nästa år är den orättvisa särbehandlingen av löntagare äntligen över.

 

 

 

Liselotte Ölmerud
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.