020560056 ring fackets hjälptelefon

Uttalande vid årsmötet 2018

Under mandatperioden har vi arbetare äntligen återfått avdragsrätten för både fackavgift och a-kassa. Tacket i a-kassan har höjts. Nu omfattas fler som är deltidsarbetslösa. Dessutom har valda på förtroendeuppdrag också rätt till a-kassa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning