020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket på sommarjobbet behövs mer än någonsin

Nu drar LOs årliga kampanj ”Facket på sommarjobbet”, igång. Under kampanjen söker LO upp sommarjobbande ungdomar på deras arbetsplatser och informerar om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Förra året besökte LO-distriktet i Mellersta Norrland sammanlagt 272 arbetsplatser och träffade 939 ungdomar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning