020560056 ring fackets hjälptelefon

Nytt pris till bästa upphandlingpolicy

LO-distriktet Mellersta Norrland beslutade, Torsdagen den 24 November, på förslag från Byggnads Mellan Norrland att införa en utmärkelse till den kommun, det landsting eller den statliga myndighet som vid upphandlingar tar social hänsyn och ställer krav på svenska kollektivavtal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Beslutet att införa denna utmärkelse togs den 24 november 2016 på
LO-distriktets Mellersta Norrlands höst möte.

Varje år upphandlar staten, kommuner och landsting över 600 miljarder av våra gemensamma resurser. Det är skattepengar som är tänkta att gå till skolan och äldrevården och trygga vår välfärd. Vi ser allt för ofta exempel på hur oseriösa företagare vinner upphandlingar genom lönedumpning och snedvriden konkurrens. LO och dess förbund har länge krävt förbättrade regler som stramar upp offentlig upphandling. Sverige är sämst i klassen i Europa och våra politiker har varit riktigt dåliga på att ställa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

Det finns starka, både kommunala, statliga och fackliga motiv för att få en ordentlig kontroll av den offentliga upphandlingen.
Den här utmärkelsen ska inspirera till en bättre ordning”,
säger Steven Wiklund, ordförande i LO-distriktet i Mellersta Norrland.

”Som facklig organisation vill vi slå vakt om den svenska modellen och därför ska vi syna kommuner, landsting och myndigheter inom vårt verksamhetsområde enligt tydliga kriterier. Vi måste få ett slut på att löntagare ställs mot löntagare i jakten på billigt pris”, avslutar Jim Sundelin Byggnads MellanNorrland

För mer information:
Steven Wiklund
Ordförande i LO-distriktet i Mellersta Norrland
tel: 070-311 71 48

Jim Sundelin
Ordförande Byggnads MellanNorrland
Tel: 070-205 66 37

Liselotte Ölmerud
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.