020560056 ring fackets hjälptelefon

Så kan vi bygga Sverige starkt med ökad jämlikhet

Många LO-medlemmar vi träffar tycker att utvecklingen i vårt land går åt fel håll. Att bara säga ”det går bra för Sverige” blir en örfil för alla som upplevt att polisstation, post och annan service försvunnit. För dem som varje dag lever med otryggheten i arbetslivet, som ser sina vuxna barn sakna bostad och sina gamla föräldrar svikas av en urholkad äldreomsorg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Så kan vi bygga Sverige starkt med ökad jämlikhet
Så kan vi bygga Sverige starkt med ökad jämlikhet

Vi ser nu över hela världen hur människors oro utnyttjas av mörka krafter. Donald Trumps valseger i USA är det senaste exemplet.
I vårt eget land är ett parti med nazistiska rötter riksdagens tredje största. Arbetarrörelsen måste nu på allvar svara på de frågor människor ställer, annars kommer helt andra krafter att göra det.

Vi i LO vill lyfta fram några områden där Sverige behöver ändra riktning.


Skolan

Den senaste PISA-mätningen visar att kunskapsresultaten sakta börjat vända uppåt. Läget är dock fortfarande allvarligt, framför allt fortsätter klyftorna mellan barn att växa. Skolkrisen sammanfaller också med att vi utsatts för ett internationellt unikt marknadsexperiment, där företag kan öka sina vinster genom att locka till sig de ”lättaste” eleverna och spara på personal, lokaler och utrustning. Vi måste få ett totalstopp för vinstuttag liksom för religiösa friskolor. Även ett förstatligande av skolan bör övervägas.

 
Arbetsmarknaden

Av dem som sökte sig till Sverige förra året är de flesta 20 till 34 år och har ett långt yrkesliv framför sig. Det skapar stora möjligheter för hela Sverige eftersom det i flera branscher saknas arbetskraft, inte minst inom välfärden. Vi måste bygga ut Kunskapslyftet, höja statusen på gymnasiets yrkesprogram och öppna fler vägar till utbildning. Vi måste också ha en arbetsförmedling som arbetar närmare den lokala och regionala verkligheten

 
Kamp mot klassamhället.  

Klyftorna ökar snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land. En av förklaringarna är ökade kapitalinkomster och att skatten på dessa är lägre än skatten på arbete. Vi vill därför öka skatterna på kapital och minska skatten på arbete. Samtidigt krävs exempelvis kraftigt höjda barnbidrag och en större satsning på pensionärerna. Vi måste också en gång för alla få bort inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

Nästa år ska vi i LOs ledning lägga annat åt sidan och i ännu högre grad besöka arbetsplatser över hela Sverige. Det handlar om att ringa in medlemmarnas viktigaste frågor och skapa förändring i deras vardag. Vi är övertygade om att Sverige behöver ett nytt projekt, en idé om vart vi tillsammans ska ta oss. Den resan börjar nu.

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Stiven Wiklund, ordförande i  LO-distriktet i Mellersta Norrland

 

Liselotte Ölmerud
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.