020560056 ring fackets hjälptelefon

Sjukskrivna går miste om tusentals kronor

Den kollektivavtalade Avtalsgruppsförsäkringen (AGS) kan ge ersättning på tio procent av lönen vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar. Många fler än idag skulle kunna nyttja försäkringen och därmed få tusentals kronor mer i plånboken, enligt en ny rapport som LO släpper idag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Drygt 1,5 miljoner arbetstagare arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal som innehåller AGS som en av flera kollektivavtalade försäkringar. 

Ersättning bygger på att den anställde eller arbetsgivaren anmäler sjukfrånvaron till AFA Försäkring – något som ofta missas, visar rapporten.


Rapporten finns att läsa i sin helhet på
www.lo.se

För mer information kontakta LO-distriktet i Mellersta Norrland

Erik Sidekrans, Facket Försäkrar Ansvarig
erik.sidekrans@lo.se
070-260 42 04


Peter Nylander, Ombudsman
peter.nylander@lo.se
070-328 28 83

 

 

Liselotte Ölmerud
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.