020560056 ring fackets hjälptelefon

Uttalande om Offentlig upphandling

Den 30 november röstar riksdagen om förslaget på ny upphandlingslag. Den innebär att det blir obligatoriskt att ställa krav på schysta villkor. Kollektivavtalen är grunden i svenska modellen och garanterar en lön att leva på, rätt till semester, en reglerad arbetstid och mycket mer. Alla som arbetar i Sverige skulle få en tryggare vardag och seriösa företagare skulle ges en konkurrensfördel gentemot de oseriösa. Ingen lönedumpning ska få ske med våra skattebetalares pengar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi ser idag exempel på när människor arbetar för 35 kronor i timmen, sover på gipsbuntar inne i byggen, saknar skyddsutrustning mm. Låter det otänkbart? Dessvärre är det en verklighet som har uppstått i offentlig lägstaprisupphandling.
Stat, kommun och landsting köper varje år varor och tjänster för omkring 600 miljarder kronor. Pengar som självklart borde gå till seriösa företag och inte användas för lönedumpning.

Det borde vara en självklarhet att anta den nya upphandlingslagen. Men nyligen har Sverigedemokraterna deklarerat att de lierar sig med mäktiga ekonomiska intressen såsom Svenskt Näringsliv och ansluter sig till Alliansen och röstar nej till schysta villkor i arbetslivet.

En effekt av om upphandlingsförslaget röstas ned är att utländska företag i exempelvis åkeribranschen kommer att få en konkurrensfördel jämfört med svenska företag som har schyssta villkor för sina anställda.
LO-distriktet i Mellersta Norrland kräver att svenska kollektivavtal ska gälla vid offentlig upphandling.

Representantskapet för LO-distriktet i Mellersta Norrland 2016-11-24

Liselotte Ölmerud
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.