020560056 ring fackets hjälptelefon

Uttalande vid LO-distriktets höstmöte

"Sverige är ett bra land att leva i. Tillsammans över generationer har vanligt folk byggt ett tryggt välfärdssamhälle vi kan vara stolta över. Trots en svår parlamentarisk situation har vår regering lyckats genomföra många reformer som Sverige och LOs medlemmar har nytta av. För att nämna några: Höjd A-kassa, Höjt barnbidrag, Satsningar på bostäder, Ett kunskapslyft och förstärkningar till kommuner och landsting"


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning