020560056 ring fackets hjälptelefon

Styrelse

Organisationsfrågor Styrelsen ansvarar för att distriktets verksamhet bedrivs på ett demokratiskt och ändamålsenligt sätt, att verksamhetens kvalité utvecklas och att den bedrivs i nära samverkan med medlemsorganisationerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ordförande

Anna Eriksson  Kommunal Mellersta Norrland
070-2940645
anna.eriksson@kommunal.se


Vice ordförande 

Mikael Lidholm  SEKO Mellannorrland
070-660 74 32
mikael.lidholm@seko.se 


Kassör

Theres Heidrich  LO-distriktet i Mellersta Norrland
070-607 26 34
theres.heidrich@lo.se


Ledamöter

Per-Göran Skoog, IF Metall Mellersta Norrland
070-257 66 91
pgskoog@hotmail.com


Kristina Wåger
 Kommunal Mellersta Norrland
070-298 88 74
kristina.wager@kommunal.se

Nils Dahlström  GS avd 14 Mellannorrland
070-176 68 99 
nilsdahlstrom8@gmail.com 


Zeth Olsson 
 
Handels avd 27
073-962 84 47
Zeth.Olsson@handels.se 

Anita Johansson

Vakant


Ersättare

Robert Kuusikko  Livs Region Norr
070-241 20 18
kuusikko76@hotmail.com


Tommy Almqvist  Byggnads Mellan Norrland
070-398 58 23
almqvist.tommy@gmail.com 

Anders Frederiksen HRF avd 27 Mitt
08-58 80 98 65
anders.frederiksen@hrf.net