020560056 ring fackets hjälptelefon

Skolinformatörsutbildning 21-22/11 2019


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildning för förtroendevalda att besöka skolor och informera om vikten av Fackligt medlemskap, kollektivavtal mm.


LO-distriktet står för kost, logi och material.
Respektive förbundsavdelning står för förlorad arbetsförtjänst, stipendium samt reseersättning.


Tyngdpunkten är lagd på information om kollektivavtalet och värdet av det fackliga medlemskapet. Tanken är också att skolinformatörerna ska kunna hjälpa till och lämna ut inträdesblanketter för fackligt medlemskap i de fall det kan vara aktuellt.

Målgrupp
Fackligt förtroendevalda ungdommar

Förkunskapskrav
Facklig Grundutbildning eller liknande

Adress
Gullbacksvägen 16
Hammarstrand

Kursanordnare
LO-distriktet i Mellersta Norrland

Ekonomi
0 kr i kursavgift. Deltagarna ersätts med förlorad arbetsförtjänst eller stipendier av sitt förbund.

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information