020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Mellersta Norrland

Facket på sommarjobbet behövs mer än någonsin

Nu drar LOs årliga kampanj ”Facket på sommarjobbet”, igång. Under kampanjen söker LO upp sommarjobbande ungdomar på deras arbetsplatser och informerar om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Förra året besökte LO-distriktet i Mellersta Norrland sammanlagt 272 arbetsplatser och träffade 939 ungdomar.

Facket på Sommarjobbet

LO-distriktet i Mellersta Norrland kommer under 2017 att organisera Facket på Sommarjobbet.
Här kan ni se den kommunvisa fördelningen under uppsökeriveckan:

Läs för mig pappa!

 Läs för mig, pappa!

ABF, LO och dess fackliga organisationer hälsar dig välkommen till en pappaträff om läsning för barn.

Thai/Hamn & Pride-festivalen!

LO Pride

Välkomna att representera ditt förbund i vårt gemensamma tält

Fredag 7 juli & Lördag 8 juli

70 miljarder till välfärden

Under de kommande fyra åren vill vi att regeringen satsar 70 miljarder i välfärden. Det skulle ge utrymme för att skapa 130 000 välfärdstjänster. Det skulle kunna innebära ca 3 196 tjänster i Västernorrlands län och 1 673 tjänster i Jämtlands län inom vård, skola och omsorg!

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Kvalitetsjakt eller kvalitetsslakt?

Frukostseminarium om kvalitetskrav i välfärden, vad det betyder och vilka förändringar som behövs för att garantera en jämlik välfärd.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev