020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Mellersta Norrland

Det är inte machokultur som dödar män på jobbet

Förra året dog 48 arbetare i olyckor på jobbet. Även om antalet omkomna i arbetsrelaterade dödsolyckor blivit fler under de senaste tre åren så har den svenska arbetsmiljön blivit mycket bättre och säkrare sett över ett längre perspektiv. Under 1950-talet var det så många som 400 arbetstagare per år som inte kom levande hem ifrån en arbetsdag. Då som nu är det övervägande män som dör på jobbet. Runt 90 procent de omkomna är män. Hur man än vänder och vrider på siffran 48 är det lätt att konstatera två saker – 48 är alldeles för många och flera av dessa olyckor är en direkt följd av bristande arbetsmiljö. 

Så hanterar LO personuppgifter

Funderar du på säkerhet och integritet kring hur LO hanterar data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Johan Danielsson om ordning och reda på arbetsmarknaden i EU

Ordning och reda på arbetsmarknaden och den självklara principen att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige kommer att vara en dominerande fråga i EP-valrörelsen.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev