020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Mellersta Norrland

Det är inte machokultur som dödar män på jobbet

Förra året dog 48 arbetare i olyckor på jobbet. Även om antalet omkomna i arbetsrelaterade dödsolyckor blivit fler under de senaste tre åren så har den svenska arbetsmiljön blivit mycket bättre och säkrare sett över ett längre perspektiv. Under 1950-talet var det så många som 400 arbetstagare per år som inte kom levande hem ifrån en arbetsdag. Då som nu är det övervägande män som dör på jobbet. Runt 90 procent de omkomna är män. Hur man än vänder och vrider på siffran 48 är det lätt att konstatera två saker – 48 är alldeles för många och flera av dessa olyckor är en direkt följd av bristande arbetsmiljö. 

Vi har flyttat till nya lokaler

FH Sundsvall

Så hanterar LO personuppgifter

Funderar du på säkerhet och integritet kring hur LO hanterar data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.

Uttalande vid årsmötet 2018

Under mandatperioden har vi arbetare äntligen återfått avdragsrätten för både fackavgift och a-kassa.
Taket i a-kassan har höjts. Nu omfattas fler som är deltidsarbetslösa.
Dessutom har valda på förtroendeuppdrag också rätt till a-kassa.

Billigare fackavgift med nytt lagförslag

LO välkomnar att regeringen nu lagt fram ett lagförslag om avdragsrätt för fackföreningsavgiften. Återinförd avdragsrätt för fackanslutna är viktigt för att återställa maktbalansen på arbetsmarknaden, enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Sex punkter för minskade inkomstskillnader

Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land. Varför? Vad kan göras för att bryta utvecklingen? LO-ekonomen Anna Almqvist reder ut begreppen.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev