020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Mellersta Norrland

Vi har flyttat till nya lokaler

FH Sundsvall

Så hanterar LO personuppgifter

Funderar du på säkerhet och integritet kring hur LO hanterar data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.

Uttalande vid årsmötet 2018

Under mandatperioden har vi arbetare äntligen återfått avdragsrätten för både fackavgift och a-kassa.
Taket i a-kassan har höjts. Nu omfattas fler som är deltidsarbetslösa.
Dessutom har valda på förtroendeuppdrag också rätt till a-kassa.

Billigare fackavgift med nytt lagförslag

LO välkomnar att regeringen nu lagt fram ett lagförslag om avdragsrätt för fackföreningsavgiften. Återinförd avdragsrätt för fackanslutna är viktigt för att återställa maktbalansen på arbetsmarknaden, enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Stöd för omställning

LO har tillsammans med trygghetsfonden TSL tagit fram en nätutbildning "Stöd för omställning" som handlar om omställningsstöd.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Sex punkter för minskade inkomstskillnader

Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land. Varför? Vad kan göras för att bryta utvecklingen? LO-ekonomen Anna Almqvist reder ut begreppen.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev