020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Mellersta Norrland

Vi är glada att hamnarbetarna skrivit på ett andrahandsavtal

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson välkomnar lösningen på hamnkonflikten. Industriförbundsprincipen upprätthålls och det blir tydligt vilket fack som har organisations- och avtalsrätten.

Johan Danielsson: Ta tillbaka kontrollen över arbetsmarknaden

Det är dags att ta tillbaka kontrollen över arbetsvillkoren i Europa, säger Johan Danielsson, S-kandidat i valet till Europaparlamentet i maj.

Det är inte machokultur som dödar män på jobbet

Förra året dog 48 arbetare i olyckor på jobbet. Även om antalet omkomna i arbetsrelaterade dödsolyckor blivit fler under de senaste tre åren så har den svenska arbetsmiljön blivit mycket bättre och säkrare sett över ett längre perspektiv.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Har du rätt till pengar som du inte känner till?

Jobbar du på en kollektivavtalsansluten arbetsplats? Om du skadar dig i anslutning till jobbet kan du ha rätt till extra ersättning.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev