020560056 ring fackets hjälptelefon

Ungdomskurser 2015

Ung i facket Under 2015 kommer följande utbildningar att anordnas av LO-distriktet. Om du är intresserad av att delta i en kurs så kontakta din avdelning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning