020560056 ring fackets hjälptelefon

Vidareutbildning Pappers Htl Södra Berget 5-6/11 2019


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Välkommen till en innehållsrik och givande vidareutbildning!


Kursen startar med fika kl 08,30 och håller på fram till 16,00, då har vi också haft lunch och eftermiddagsfika.


Kursinnehåll

Enligt program som bifogas inbjudan.


Enligt beslut från LOs styrelse krävs att du, för att få verka som försäkringsinformatör, har genomgått grundutbildningen samt därefter årligen går Vidareutbildningen. Detta beslut grundar sig i Försäkringsutredningens ställningstagande. Vidareutbildning kallas du till varje år. Du kommer att få utbildning i hur du kan jobba med information med särskild inriktning på Försäkringskvarten, bevakning av försäkringsfall och hur man hjälper sina arbetskamrater att anmäla skador.


I den årliga Vidareutbildningen bygger vi på med fakta om avtals- och medlemsförsäkringar, nyheter i övriga försäkringssystem och fortsätter kompetensutvecklingen.


I häftet "Ditt uppdrag som försäkringsinformatör" kan du läsa mer om vilka mål som är uppsatta för de olika utbildningarna och vilka hjälpmedel i form av nätverk och material som finns.

Målgrupp
Försäkringsinformatörer som gått Grundutbildning för försäkringsinformatörer 1-4

Förkunskapskrav
Genomgått grundutbildningen för försäkringsinformatörer steg 1-4

Kursanordnare
LO-distriktet i Mellersta Norrland

Ekonomi
Om du har löneavdrag utgår ett skattepliktigt arvode från LO med 1 368 kr. Du kan också om du så önskar, få ersättning i form av faktisk förlorad arbetsförtjänst.

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information