020560056 ring fackets hjälptelefon

Nätutbildning - Hjälp till nytt jobb

Facklig utbildning Nätutbildningen Hjälp till nytt jobb ger grundläggande kunskaper om omställningsstödet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Målgruppen är främst förtroendevalda, men även ombudsmän, anställda och intresserade medlemmar
kan ha nytta och glädje av utbildningen.

Användningsområdena är flera. Först och främst kan utbildningen användas som självstudier under cirka 20 minuter.

Ett annat användningssätt är som material under ett möte eller en vanlig utbildning. Då kan man som handledare eller lärare låta deltagarna sitta i par vid skärmen och arbeta sig igenom de olika stegen.

STARTA utbildningen