020560056 ring fackets hjälptelefon

Nätutbildning - Lagen om anställningsskydd

Facklig utbildning Nätutbildningen om lagen om anställningsskydd har som mål att lära ut det allra mest grundläggande om anställningsskyddet i Sverige på ett enkelt och lättfattligt sätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I utbildningen finns texter, problem och övningar som hjälper dig förstå de olika delarna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Texter och övningar passar utmärkt som diskussionsmaterial i cirklar och på seminarier.

Använd en dator med projektor eller skriv ut de delar som är intressanta.

Utbildningen kan också användas som självstudier och tar då cirka 60 minuter. Som självstudier kan du studera när du vill och i den takt som passar dig.

STARTA utbildningen