020560056 ring fackets hjälptelefon

Nätutbildning - Omställningsstöd

Facklig utbildning LO har tillsammans med trygghetsfonden TSL uppdaterat nätutbildningen Hjälp till en bra upphandling - omställning på rätt sätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kvinnlig elektriker
Foto: Lars Forsstedt

Den innehåller nu nya siffror och en bättre struktur för lärande. Några övningar är också förändrade. Målgruppen är förtroendevalda och ombudsmän som är med och förhandlar omställningsstöd. Ni hittar utbildningen här.

Det finns också en mer grundläggande nätutbildning Hjälp till nytt jobb - ett stöd för omställning.