020560056 ring fackets hjälptelefon

Studieguiden

Facklig utbildning Studieguiden är till för dig som är ansvarig för facklig utbildning i ett LO-förbund.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Här finns information och fakta som stödjer dig i ditt uppdrag. 
Studieguiden