020560056 ring fackets hjälptelefon

Om Facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Om Facket är en kurs riktad till dig under 30 år och som vill få en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats 

Målgrupp
Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år

Förkunskapskrav
Inga

Kursanordnare
LO-distriktet i Mellersta Norrland

Kostnad
Ingen anmälningsavgift

Ekonomi
Ersättning utgår från anmälande medlemsorganisation

Övrig information
Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och är en av LO Ungs utbildningar

Ansök senast 2020-09-18Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information