020560056 ring fackets hjälptelefon

Om Feminism 2020


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

OM FEMINISM är en ny temautbildning i LO ungs utbildningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället. Du får insikt och kunskap om hur jämställdheten brister på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att åstadkomma förändring.
Kursinnehåll


1. Hur jämställt är Sverige?
2. Vad är feminism?
3. Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv
4. Vad kan jag göra?

Målgrupp
Medlemmar under 30 år

Förkunskapskrav
Om Facket

Kursanordnare
LO-distriktet i Mellersta Norrland

Kostnad
Ingen anmälningsavgift

Ekonomi
LO-distriktet i Mellersta Norrland står för utbildningen. Ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst beslutas av anmälande deltagares fackförbund.

Övrig information
Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar.

Ansök senast 2020-10-15Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information