020560056 ring fackets hjälptelefon

Stadgar

Organisationsfrågor LOs organisation finns på tre nivåer, den centrala, regionala och den lokala. Vart och ett av dessa organisationsled styrs av egna stadgar. Medlemmarna i LO, förbunden, har egna stadgar som du finner på deras hemsidor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Normalstadgar för LO-distrikten 2013

 Normalstadgar 2013 för LO-distrikt