020560056 ring fackets hjälptelefon

Strejkens vänner

Organisationsfrågor Gå med du också i intressegruppen över minnesmärket av Sundsvallsstrejken 1879.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Mikael Lidholm

Intressegruppen

som bildades i samband med invigningen av minnesmärket över Sundsvallsstrejken 1879, år 2000. Strejken var den första stora arbetsmarknadskonflikten och trots att eller tack vare att arbetarna förlorade den så blev den startskottet till organiseringen av fackföreningar i landet.

Syftet med gruppen är att dels sköta om och informera om själva minnesmärket men även att sprida kunskap om dess betydelse då och nu. Trots att det är 135 år sedan så är de maktförhållanden som ledde fram till strejken aktuella även idag runt om i världen. Det är synnerligen aktuellt att värna om minnet av Sundsvallsstrejken 1879.

Minnesmärket återuppbyggs nu i Svartvik efter att ha varit nedmonterat under bygget av nya E 4:an. Placeringen blir mycket bra då kopplingen till Svartviks industriminnen inte bara blir fysisk utan också verksamhetsmässig med guidade turer och liknande.

Återinvigning av minnesmärket

Den 23 augusti kl 11.00-14.00 återinvigs minnesmärket av LO:s förra ordförande Wanja Lundby Wedin. Det blir också seminarier och underhållning.

I samband med detta kommer aktiviteterna inom strejkens vänner att öka. Vi är idag ett 40 tal medlemmar, såväl enskilda individer som organisationer. Vi kan inte bli för många så bli medlem du med och se gärna till att din facklubb avdelning blir medlem. Kostnaden är 50:- per år och betalas in på bankgiro 764-8827 märk inbetalningen med Strejkens vänner.

Har ni några funderingar eller ideér så kontakta gärna sammankallande Roger Johansson 070-633 27 59 eller LO-distriktet.