Material

Filtrera Material
Område
Kategori
 • Aktivera arbetsmarknadspolitiken - Västernorrlands kommuner

  Den här rapporten analyserar utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige de senaste tjugo åren. Risken är att den arbetsmarknadspolitik regeringen för, eller bristen på en sådan, allvarligt försvagar Sveriges förmåga till omställning. Rapporten föreslår avslutningsvis en rad åtgärder som på lång sikt förbättrar kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och förbereder de som nu är arbetslösa på att ta de jobb som finns eller kommer i framtiden. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fas 3 eller Plusjobb i Jämtland?

  Trots att Riksdagen i juni 2011 stoppade anvisningarna till Fas 3 fortsätter deltagarna att strömma in. I Jämtlands kommuner befann sig 290 personer i Fas 3 i december 2013. I en ny rapport presenterar LO Plusjobb som ett av alternativen till den hårt kritiserade Fas 3. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fas 3 eller Plusjobb i Västernorrland?

  Trots att Riksdagen i juni 2011 stoppade anvisningarna till Fas 3 fortsätter deltagarna att strömma in. I Västernorrlands kommuner befann 1 034 personer i Fas 3 i december 2013. I en ny rapport presenterar LO Plusjobb som ett av alternativen till den hårt kritiserade Fas 3.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Jämtland

  Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män, skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en av förutsättningarna för att nå full sysselsättning. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Västernorrland

  Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män, skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en av förutsättningarna för att nå full sysselsättning. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Investera i skola, vård och omsorg i Jämtland

  Följande rapport undersöker hur resursbehovet ser ut i välfärdens verksamheter i kommuner och landsting och visar på hur statsbidrag kan användas för att både säkra kvalitén i välfärden och pressa ned arbetslösheten. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Rapport
 • Investera i skola, vård och omsorg i Västernorrland

  Följande rapport undersöker hur resursbehovet ser ut i välfärdens verksamheter i kommuner och landsting och visar på hur statsbidrag kan användas för att både säkra kvalitén i välfärden och pressa ned arbetslösheten. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Rapport
 • Bostadsbyggande för fler jobb - Jämtlands kommuner

  Rapporten visar på varför och hur vi kan öka bostadsbyggandet i Sverige och samtidigt ge fler möjligheten att jobba. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Bostadsbyggande för fler jobb - Västernorrlands kommuner

  Rapporten visar på varför och hur vi kan öka bostadsbyggandet i Sverige och samtidigt ge fler möjligheten att jobba. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Sommarjobb i Jämtland

  Följande rapport analyserar ungas situation på arbetsmarknaden i Sveriges olika län och kartlägger antalet anmälda sommarjobb till Arbetsförmedlingen inför sommaren 2013. Avslutningsvis föreslås en rad åtgärder som förbättrar ungas möjligheter att få ett sommarjobb och att etablera sig på arbetsmarknaden. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Sommarjobb i Västernorrland

  Följande rapport analyserar ungas situation på arbetsmarknaden i Sveriges olika län och kartlägger antalet anmälda sommarjobb till Arbetsförmedlingen inför sommaren 2013. Avslutningsvis föreslås en rad åtgärder som förbättrar ungas möjligheter att få ett sommarjobb och att etablera sig på arbetsmarknaden. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen - Västernorrlands kommuner

  Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen - Jämtlands kommuner

  Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd i Västernorrland

  Följande rapport kartlägger och granskar hur många som inte får aktivitetsstöd i Västernorrlands kommuner, trots att de deltar i ett arbetsmarknadspolitiska program. Antalet som är utan aktivitetsstöd i fas 3 (sysselsättningsfasen), det tredje steget i jobb- och utvecklingsgarantin, kommer granskas särskilt ingående. Detta eftersom den sammanfaller med den bortre tidsgränsen för när ersättningen från det lägsta aktivitetsstödet upphör. Avslutningsvis ges förslag på hur ersättningssystemet kan förbättras. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd i Jämtland

  Följande rapport kartlägger och granskar hur många som inte får aktivitetsstöd i Jämtlands kommuner, trots att de deltar i ett arbetsmarknadspolitiska program. Antalet som är utan aktivitetsstöd i fas 3 (sysselsättningsfasen), det tredje steget i jobb- och utvecklingsgarantin, kommer granskas särskilt ingående. Detta eftersom den sammanfaller med den bortre tidsgränsen för när ersättningen från det lägsta aktivitetsstödet upphör. Avslutningsvis ges förslag på hur ersättningssystemet kan förbättras. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen i Västernorrlands kommuner

  Denna rapport kartlägger och granskar arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödets utveckling i Västernorrlands kommuner från 2005 till 2012. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler löntagare kan försäkra sig. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen i Jämtlands kommuner

  Denna rapport kartlägger och granskar arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödets utveckling i Jämtlands kommuner från 2005 till 2012. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler löntagare kan försäkra sig. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Varselvågen i Västernorrland

  Den här rapporten tecknar en bild av den kraftiga konjunkturnedgång som drog in över Sverige hösten 2012 och manifesterades i en våg av varsel. För att mer exakt skapa en bild av lägets allvar, analyseras och jämförs 2012 års varsel med de sju föregående åren. Avslutningsvis presenteras en rad åtgärder som bör sättas in snarast för att motverka ett framtidsscenario med varaktig massarbetslöshet. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Varselvågen i Jämtland

  Den här rapporten tecknar en bild av den kraftiga konjunkturnedgång som drog in över Sverige hösten 2012 och manifesterades i en våg av varsel. För att mer exakt skapa en bild av lägets allvar, analyseras och jämförs 2012 års varsel med de sju föregående åren. Avslutningsvis presenteras en rad åtgärder som bör sättas in snarast för att motverka ett framtidsscenario med varaktig massarbetslöshet. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
Sida 2 av 212