020560056 ring fackets hjälptelefon

Regionala ungdomskommittén

Ung i facket Kommittén består av unga representanter från förbundsavdelningarna som planerar LO-distriktets tvärfackliga ungdomsverksamhet och samverkar med SSU Västernorrland och SSU Jämtland.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det övergripande målet är att få fler unga medlemmar fackligt intresserade och aktiva.

Kommittén arbetar brett med information, kurser och utbildning, kampanjen Facket på sommarjobbet, skolinformation och opinionsbildning i ungdomsfrågor.

LO-ledamöter

Peter Nylander, LO-distriktet i Mellersta Norrland
060-61 44 44,  070-328 28 83
peter.nylander@lo.se

Tove Göransson, Kommunal Mellersta Norrland
070-255 11 07
tove.goeransson@hotmail.com

Vakant
Byggfacken


Emelie Grannas, IF Metall Mellersta Norrland
073-822 33 12
eemmmmii@icluoud.com 

Eldina melez
,
SEKO Mellannorrland
070-439 99 29
eldina.melez@seko.se  

Malin Johnsson
, Transport avd 32 Mellersta Norrland
070-326 06 69 
malin.linnea.johnsson@live.se

Vakant
Servicefacken

Weronica Göransson, Kommunal Mellersta Norrland
073-844 35 03
weronicagr@gmail.com  


SSU Västernorrland

Mathias Hansson, Västernorrlands läns SSU-distrikt
076-128 13 30, 070-315 25 36
Mathias.hansson@ssu.se

Hans Gidlund, Västernorrlands läns SSU-distrikt
076-165 89 88
h.gidlund@gmail.com

SSU Jämtland

André Norlén
076-803 55 00
andre.norlen@ssu.se

Ebba Kristoffersson
072-218 42 64
eebbaakri@gmail.com