020560056 ring fackets hjälptelefon

Regionala ungdomskommittén

Ung i facket Kommittén består av unga representanter från förbundsavdelningarna som planerar LO-distriktets tvärfackliga ungdomsverksamhet och samverkar med SSU Västernorrland och SSU Jämtland.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det övergripande målet är att få fler unga medlemmar fackligt intresserade och aktiva.

Kommittén arbetar brett med information, kurser och utbildning, kampanjen Facket på sommarjobbet, skolinformation och opinionsbildning i ungdomsfrågor.

LO-ledamöter

Peter Nylander, LO-distriktet i Mellersta Norrland
060-61 44 44,  070-328 28 83
peter.nylander@lo.se

Vakant, Byggfacken

Moa Hellman,  Handels avd 27

Emelie Grannas, IF Metall Mellersta Norrland
073-822 33 12
eemmmmii@icluoud.com 

Weronica Hillheim, Kommunal Mellersta Norrland

Tove Göransson, Kommunal Mellersta Norrland
070-255 11 07
tove.goeransson@hotmail.com

Frida Zackrisson, Kommunal Mellersta Norrland

Malin Johnsson, Transport avd 32 Mellersta Norrland
070-326 06 69 
malin.linnea.johnsson@live.se


SSU Västernorrland

Frat Kandemir,  Västernorrlands läns SSU-distrikt

SSU Jämtland

Ebba Kristoffersson
072-218 42 64
eebbaakri@gmail.com