Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljön i Jämtlands län 2009-2014

Arbetsmiljö Alla människor ska ha rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. De som arbetar ska även kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll. Idag är en god arbetsmiljö inte verklighet för alla. Det kan handla om hög arbetsbelastning, låg bemanning, arbete på obekväma tider, ensamarbete och hot eller våld. Det finns också en ökande trend med sämre arbetsvillkor vid tidsbegränsade anställningar, deltidsarbete och i bemanningsbranschen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Psykosocial arbetsmiljö

Psykosociala arbetsmiljörisker har identifierats som en av de största utmaningarna inom arbetsmiljöarbetet. Diagnoser av psykosocial karaktär är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland kvinnor och den näst vanligaste bland män. Detta till trots så saknas tydliga ramverk och riktlinjer för den psykosociala arbetsmiljön.

Rapporten Arbetsmiljön i Jämtlands län 2009-2014 (pdf)

Pressmeddelande: 971 personer skadades i arbetet i Västernorrland och Jämtland förra året