Fråga facket Fråga facket

Regionala ungdomskommittén

Ung i facket Kommittén består av unga representanter från förbundsavdelningarna som planerar LO-distriktets tvärfackliga ungdomsverksamhet och samverkar med SSU Västernorrland och SSU Jämtland.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det övergripande målet är att få fler unga medlemmar fackligt intresserade och aktiva.

Kommittén arbetar brett med information, kurser och utbildning, kampanjen Facket på sommarjobbet, skolinformation och opinionsbildning i ungdomsfrågor.