020560056 ring fackets hjälptelefon

Personal

Organisationsfrågor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Theres Heidrich

Chef för LO-distriktet

Organisationsansvarig. Facklig-politiskt. Styrelsen/VU.

Christin Åhman

Verksamhetsassistent

Administration till Theres, Peter, Styrelsen och Facket försäkrar verksamheten. Bokningar konferens/resor. Hemsidan. Medlemsregistret.

Erik Sidekrans

Försäkringsansvarig

Facket försäkrar-verksamheten.