020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktets kurskatalog

Facklig utbildning Har du rätt lön? Hur ser din arbetsmiljö ut? Hur ser dina rättigheter ut? Hur driver vi fackliga frågor? Stärk dig själv och din fackliga organisation med ökad kunskap.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Blomaffär
Foto: Lars Forsstedt

I LO-distriktets kurskatalog hittar du dessa utbildningar.

Medlemsutbildning för de under 30 år

 • Om Facket
 • Om Samhället
 • Om Försäkringar
 • Om Global Rättvisa
 • Om Främlingsfientlighet
 • Om Feminism

Medlemsutbildningar

 • Medlem i Facket
 • Med livet som insats
 • Pengar för livet
 • Facklig/Politisk utbildning
 • Facklig introduktion

Funktionsutbildningar - Ung

 • Skolinformatörs utbildning
 • ungdomsansvarig utbildning

Nya förtroendevalda

 • Vald på jobbet

Skyddsombud/Arbetsmiljöombud

 • Bättre arbetsmiljö (BAM)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Handledare

 • Handledare/cirkelledare
 • Metodik
 • Pedagogik

Funktionsutbildningar

 • Föreningskunskap
 • Uppsökeriutbildning