Fråga facket Fråga facket

Stärka löntagarnas position

Jämlikhet LO arbetar för ett bättre arbetsliv, men också för att förändra medlemmarnas totala livssituation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Stärka löntagarnas position

De fackliga framgångarna i arbetslivet avgörs till stora delar av faktorer som bestäms politiskt. En del frågor kan helt enkelt bara lösas den politiska vägen. LO samverkar därför med socialdemokraterna som delar vår ideologiska syn på ett solidariskt och jämlikt samhälle.

Nu är det viktigare än någonsin att vi arbetar med facklig-politisk samverkan. Med en socialdemokratiskt ledd regering kan vi stärka löntagarnas position på arbetsmarknaden och verka för en generell välfärd av hög kvalité.

Målsättningar

 • Föra fram LO-medlemmarnas viktigaste frågor.
 • Aktivt mellanvalsarbete (finnas ute bland medlemmarna mellan valen).
 • Fackliga kontaktpersoner i varje kommun.
 • Förbättra samarbetet med de fackliga (S)-föreningarna och starta fler.
 • Minst en träff årligen med avdelningarnas fackligt/politiskt ansvariga.
 • Regelbundna kontakter med partidistrikten och alla arbetarekommuner.
 • Gemensam kampanjledarutbildning tillsammans med partidistrikten.
 • Öka kunskapen om fackets viktiga frågor bland våra politiker.
 • Talarutbildning/massmediastrategi årligen.
 • Kartlägga antalet LO-medlemmar med politiska uppdrag i distriktet.
 • Fortsätta att synas ute på olika aktiviteter t.ex Storsjöyran, Pride.
 • Utveckla arbetet med SSU-distrikten.
 • LO-talare i alla kommuner vid första maj.