Fråga facket Fråga facket

Dina avtalsförsäkringar

Försäkringar Avtalsförsäkringar kan ge lite extra när du är borta från jobbet. Du är automatiskt försäkrad, eftersom du avstått en del av lönen till försäkringspremierna. För att få ersättning måste det finnas kollektivavtal på arbetsplatsen. Glöm inte att du själv måste anmäla för att få ersättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Om du blir skadad på jobbet

Facket har förhandlat med arbetsgivarna om en särskild försäkring kallad Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Den är ett viktigt tillägg till skyddet från Försäkringskassan.

Alla som jobbar på arbetsplatser där det finns kollektivavtal har rätt till TFA, eller ersättning som motsvarar TFA. Kollektivavtalet är alltså viktigt. Det skyddar dig!

Kontakta ditt fackförbund för mer information

Om du blir sjuk 

När du blir sjuk får du normalt först sjuklön från din arbetsgivare och sedan sjukpenning från försäkringskassan. Om du är sjuk länge, betyder det att du förlorar mycket pengar. Särskilt hårt slår inkomstförlusten för den som är lågavlönad. Därför har vi genom avtalsförsäkringar förhandlat fram ett särskilt tillägg, som höjer din sammanlagda ersättningsnivå. Försäkringen heter AGS – Avtalsgruppsjukförsäkringen. 

Kontakta ditt fackförbund för mer information

Vid dödsfall

I kollektivavtalet i din anställning har du en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomisk hjälp till dina efterlevande (make/registrerad partner eller sambo samt barn) om du skulle avlida.

TGL fungerar som ett komplement till den allmänna försäkringens olika former av efterlevandepension som Försäkringskassan betalar ut. 

Kontakta ditt fackförbund för mer information

Om du förlorar ditt jobb

Fast att de flästa får ersättning från a-kassan, blir det ett avbräck i ekonomin när man är arbetslös. Det kan många gånger innebära en stor påfrestning för individen. Facket har därför i kollektivavtalen skapat en särskild försäkring som ger anställda en extra ersättning till den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Den heter Avgångsbidragsförsäkring – AGB.

Kontakta ditt fackförbund för mer information

Omställningsförsäkring

Trygghetsfonden TSL finansierar omställningsprogram som ska underlätta för uppsagda arbetare att hitta nytt arbete. Företag och den lokala fackliga organisationen kan beviljas omställningsstöd för arbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist enligt definition i LAS och vid anställningens upphörande varit anställd minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under ett år.

De uppsagda får genom stödet en möjlighet att, tillsammans med en jobbcoach från ett omställningsföretag, snabbare hitta vägar till nytt jobb eller hjälp att starta egen verksamhet.

Omställningsprogrammen ser olika ut, men de innehåller alltid samtal – enskilt eller i grupp – om vad den uppsagde vill göra i sitt fortsatta yrkesliv. Den uppsagde får också hjälp att göra en handlingsplan, lära sig mer om vad arbetsmarknaden erbjuder samt hur man söker jobb och marknadsför sig själv. Man får också lära sig hur man gör om man vill byta yrke eller starta eget.

Företaget anlitar en leverantör av omställningstjänster som arbetar med de uppsagda.

Det är företaget och det lokala facket som tillsammans ansöker om omställningsstöd för den uppsagde. Omställningsstödet gäller endast företag med kollektivavtal om Omställningsförsäkring.

Kontakta ditt fackförbund för mer information

När du är föräldraledig eller har graviditetspenning

Då kan du få motsvarande 10 procent av din lön i föräldrapenningtillägg. Genom att anmäla får du även din pensionspremie inbetald under tiden du är hemma. 

Kontakta ditt fackförbund för mer information