020560056 ring fackets hjälptelefon

Facklig utbildning

Facklig utbildning Om den fackliga organisationen ska ha en chans att påverka, kunna ta ansvar och vara en stark motpart till arbetsgivaren, då måste vi också ha medvetna och kunniga medlemmar och förtroendevalda. Därför är våra studier viktiga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Billack
Foto: Lars Forsstedt

Facklig utbildning

Huvuddelen av studieverksamheten sker på lokal eller regional nivå, på medlemmarnas arbetsplatser, klubblokalen, fackförbundsavdelningen eller hos ABF.
Här kan du ladda ned vår folder: Facklig utbildning 2019

Det är den lokala/regionala fackföreningen och LO-facken, tillsammans med ABF som har ansvaret för denna verksamhet. För att det ska fungera behövs en fungerande lokal studieorganisation.

Läs mer om vårt kursutbud och hur du gör för att anmäla dig här.