Fråga facket Fråga facket

Försäkringar för din trygghet

Försäkringar Fackets försäkringar bygger på solidaritet. När många är med blir premierna billigare och i fackets försäkringar är alla välkomna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Billigare och bättre

Som medlem i facket är du försäkrad. En anledning till att facket försäkrar är att många av LOs medlemmar inte skulle ha råd att teckna egna försäkringar. En annan är att många medlemmar inte ens skulle vara välkommen in i en del försäkringar på grund av handikapp, sjukdom och annat. 

Försäkringsinformatörer

Inom varje förbundsavdelning finns ett antal försäkringsinformatörer utsedda. LO-distriktet ansvarar tillsammans med avdelningarna för försäkringsinformatörsverksamheten.

Varje år genomför vi ett antal försäkringsinformatörs-utbildningar i samarbete med Folksam. Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag, med ungefär fyra miljoner försäkringstagare. Vi har valt att samarbeta med dem, därför att de ställer upp på våra krav om låga premier och full insyn i försäkringarna.

Mer information om våra försäkringar kan ni hitta på sidan Försäkringar för din trygghet.