Fråga facket Fråga facket

LO: Inrätta en ta tillbaka kontrollen-kommission

Välfärd Tiotals år av avregleringar, nedskärningar och korruption har skadat samhället allvarligt. Priset betalar Sverige nu med dålig beredskap, social oro och oreda på arbetsmarknaden. Det menar LO som nu kräver att en kommission tillsätts för att återta kontrollen över samhällsutvecklingen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ordförande Susanna Gideonsson efterlyser en kommission som ska utreda hur korruptionen i Sverige påverkar politiska beslut.
LOs ordförande Susanna Gideonsson efterlyser en kommission som ska utreda hur korruptionen i Sverige påverkar politiska beslut. Foto: Christian Mård

– Vi skördar nu vad huvudlösa beslut under tiotals år åsamkat sammanhållningen och tilliten i samhället. Påskupploppen är bara en logisk följd av en politik där våra gemensamma institutioner försvagas, säger Susanna Gideonsson, ordförande för LO.

LO föreslår att kommissionen ska utreda politiska beslut som skadat sammanhållning och skapat oreda. Exempel är Sveriges världsunikt generösa regler för arbetskraftsinvandring, avskaffandet av värnplikten och avreglerade marknader som fördyrat nödvändiga tjänster för vanligt folk. Kommissionen ska även utreda hur korruptionen i Sverige påverkar politiska beslut.

– Med en politisk retorik hämtad från näringslivsorganisationernas våta drömmar har reformer genomförts som bland annat försämrat tillgången till läkemedel för stora grupper, gjort det dyrare att besikta bilen och försämrat vår beredskap. Ofta med korruptionsliknande band mellan lobbyister och politiker. Inte minst i skolsektorn, säger Susanna Gideonsson.

LO vill att kommissionen ska presentera hur Sveriges beredskap och förmåga att möta externa och interna hot har skadats. Den ska sammanställa och utvärdera de olika exempel på avregleringar, nedskärningar och liberaliseringar av samhällsfunktioner som varit legio under lång tid i svensk politik.

– Samtidigt som vården skriker efter resurser låter moderater sina konsultkompisar bygga världens dyraste sjukhus helt i glas. Samtidigt som förlossningsvården är i kris delar regionerna ut de bidrag de fått från staten i vinst. Vanligt folk vill inte ha det här. De vill ha en välfärd som är stark och de vill ha en beredskap de kan lita på, säger Susanna Gideonsson.

Om Ta tillbaka kontrollen-kommissionen:

Personer från olika sektorer där politiska experiment har genomförts ska delta, såväl experter som vanligt folk som drabbats av oredan. LO-förbundsmedlemmar som arbetar i särskilt utsatta branscher ska delta. Kommissionen ska arbeta skyndsamt och lämna sin rapport i september 2022.