Fråga facket Fråga facket

Facket försäkrar har upphört - Avtalat tar vid

Försäkringar Avtalat är namnet på det nya bolaget som LO, PTK och Svenskt Näringsliv gemensamt har bildat. Avtalats ansvar är att informera privata företag med kollektivavtal och deras anställda om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Alla ska förstå hur pension och försäkring via jobbet fungerar

Vid årsskiftet upphörde Facket försäkrar-verksamheten hos LO, LO-distrikten och förbunden. Information om avtalsförsäkringar och pensioner sköts istället av ett gemensamt bolag ägt av parterna. Bolaget är registrerat som Kollektivavtalsinformation i Sverige AB och varumärket som flera partsbolag ska verka under är Avtalat, försäkring och pension via jobbet.

Målet med verksamheten är att alla ska veta och alla ska förstå hur pension och försäkring via jobbet fungerar. 

Utbildning av nya och gamla försäkringsinformatörer kommer att skötas i Avtalats regi.

LO har ett samordningsansvar mellan förbunden och Avtalat och samordnaren är Patrick Roselin på LOs enhet för organisationsfrågor. Han nås på 08-796 25 13 och e-post patrick.roselin@lo.se