Fråga facket Fråga facket

Johan Danielsson: Ta tillbaka kontrollen över arbetsmarknaden

Kollektivavtal Det är dags att ta tillbaka kontrollen över arbetsvillkoren i Europa, säger Johan Danielsson, S-kandidat i valet till Europaparlamentet i maj. Han kritiserar högerpartierna för att inte bry sig om hur vanligt folk har det på jobbet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Nu tar vi tillbaka kontrollen över arbetsmarknaden. Första steget är att få ett rött Europaparlament som står på vanligt folks sida, säger Johan Danielsson.
- Nu tar vi tillbaka kontrollen över arbetsmarknaden. Första steget är att få ett rött Europaparlament som står på vanligt folks sida, säger Johan Danielsson.

Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige

Johan Danielsson har varit en stark vän av EU lika länge som han varit politiskt medveten, men förhållandet till EU har kommit att förändras under senare år och kritiken har blivit starkare. 

- Att se saker ur ett löntagarperspektiv ger en annan bild av EU-samarbetet. Det är arbetarna som drabbas av det kaos som breder ut sig på den europeiska arbetsmarknaden.

Ordning och reda på arbetsmarknaden och den självklara principen att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige kommer att vara en dominerande fråga i den kommande valrörelsen, menar Danielsson.

- Till och med polisen beskriver situationen i svensk byggbransch som modern slavhandel. Det är ju helt orimligt. Vi måste se till att fackliga organisationer får rätten att utgöra ett hinder för de företag som vill använda EU-samarbetet för att över gränserna konkurrera med löner och arbetsvillkor.

EU ska inte vara en smitväg för företagen

Johan Danielsson vill att EU ska vara ett verktyg i medlemsstaternas hand för att skapa demokratiska och jämlika samhällen. EU ska inte vara ett verktyg för företagen att luta sig mot för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal.

Det senare är tyvärr vanligt inom transportsektorn där låglönekonkurrens och usla arbetsvillkor blivit ny standard för den europeiska transportmarknaden. Men för Johan Danielsson är det enkelt.

- Bedriver du trafik i Sverige så ska svenska regler gälla. Svårare än så är det inte.

- Jag har själv sett hur människor lever under villkor som vi för länge sedan slutat acceptera för svenska arbetstagare.

Uppstyrning av transportbranschen

En del av problemen hänger samman med bristande kontroll och regelefterlevnad i Sverige, men själva roten till problemet är den europeiska lagstiftningen som tillåter den här typen av osunt företagande och kriminell verksamhet.

Nu omförhandlas all europeisk lagstiftning i det så kallade mobilitetspaketet och en uppstyrning av villkoren i transportbranschen är nu nära.

- Kanske kommer vi att få se de nya reglerna på plats före Europaparlamentsvalet i maj, annars blir det en fråga som jag tänker ta tag i direkt som nytillträdd Europaparlamentariker, säger Johan Danielsson som är nummer två på Socialdemokraternas lista i valet till Europaparlamentet.

Det är både skadligt och skamligt och det drabbar vanligt folk

I och med att den sociala pelaren antogs i Göteborg så lovade EUs medlemsländer att arbeta för att stärka anställningstryggheten. Johan Danielsson menar att det är en absolut nödvändighet att medlemsstaterna ägnar mer kraft åt löntagarnas rättigheter.

- Vi ser hur otrygga anställningsformer breder ut sig i Europa. I Sverige har vi missbruket med allmän visstid och det nya fenomenet med hyvling, alltså att arbetstiden kan hyvlas bort från en dag till en annan.

- Människor med SMS-anställningar tvingas sova med telefonen under huvudkudden i väntan på ett jobberbjudande. Det är en både skadlig och skamlig situation i EU som högst påtagligt påverkar vanligt folks välbefinnande.

Johan Danielsson ser det som orimligt att det finns EU-lagstiftning som hindrar medlemsstaterna att erbjuda tryggare anställningsvillkor och pekar särskilt på lagstiftningen gällande bemanningsföretag.

- Det måste till en ändring så att inte företagen kan kringgå lagen om anställningsskydd genom att först säga upp all personal och sedan hyra in dem.

Krav: nollvision för dödsolyckor på arbetet

Arbetsmiljöarbetet är en prioriterad fråga för LO på alla nivåer och det är en fråga som Johan Danielsson menar måste tas på största allvar. Statistiken talar sitt tydliga språk och det är inte vackra siffror.

- Varje år är det 4 000 européer som går till arbetet, men som inte kommer hem. Det är tio personer om dagen, mammor och pappor som inte får möjligheten att återse sina barn.

Johan Danielsson är väl påläst i frågor som rör de europeiska arbetslivsvillkoren. Så även arbetsmiljöfrågorna. Han vet att de direkta dödsolyckorna är en stor del av problemet, men att dödsfallen på grund av sin arbeten kräver lika mycket uppmärksamhet. Exempelvis beräknas 120 000 européer att dö i cancer på grund av exponering i sitt arbete.

- Det är ju fullkomligt oacceptabla siffror. Vi måste se till att EU tar radikala steg framåt och senast 2020 antar en arbetsmiljöstrategi med en tydlig nollvision för dödsolyckor på arbetet. 

- Nu tar vi tillbaka kontrollen över arbetsmarknaden. Första steget är att få ett rött Europaparlament som står på vanligt folks sida. Högerpartierna som har makten i EU-parlamentet i dag struntar i de problem som vanligt folk upplever. De har tappat kontrollen, och det är en farlig utveckling, säger Johan Danielsson.

LOs krav inför valet till Europaparlamentet

• Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad
• Öka arbetstagarnas möjlighet att organisera sig fackligt
• Ingen ska dö på jobbet – ingen ska bli sjuk av jobbet
• Anställningstrygghet - stopp för företag som använder inhyrd personal eller entreprenader som en permanent lösning istället för ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar
• Ordning och reda på våra vägar